EXTRA+ / Transportzoner

EXTRA+ är vår tjänst för transporter och installation/riggning på plats hos kunden.

Vi uppskattar idag att mer än 99% av våra kunder köper denna tjänsten för att slippa besvärande transporter, spara både egen tid och i visa fall kostnader.

I tjänster ingår samtliga transporter, till och från leveransadressen.
Vi installerar/riggar all utrustning på plats hos kunden och säkerställer därmed att allt fungerar, samt gör injustering av ljudbild utifrån den lokal där kunden har sitt evenemang. Vi ger även handhavande instruktioner åt kunden för att undvika problem och säkerställer att utrustningen fungerar tillfredsställande.

Leverans och upphämtning av utrustning

Normalt installerar vi samma dag på förmiddag om det är på en helgdag.
Ibland så måste vi av tidsskäl installera på dagen/kvällen innan evenemanget.
Upphämtning av utrustningen sker dagen efter på förmiddagen och vissa fall efter lunchtid på helgerna. Om upphämtning skall ske direkt efter avslutat evenemang sent på kvällen eller natten så tillkommer kostnader för kvälls-/nattarbete.

EXTRA+ priser är beroende på avstånd

Zon 1 All transport inom Zon 1 (gul zon) tillkommer till våra paketpriser med 900-1100kr

Zon 2 För transport till Zon 2 (mellan gul och röd zon) tillkommer ett tillägg på 300 SEK

Zon 3 För transport till Zon 3 (mellan gul och svart zon ) tillkommer ett tillägg på 300 SEK

Utanför Zon 3 För transport till evenemang utanför svart zon lämnas prisförslag på begäran